Kirjanpito

Kirjanpito tehdään suoriteperusteisesti. Kuukausikirjanpito sisältää arvonlisäveron laskemisen, kuukausittaiset poistot ja jaksotukset tarvittaessa sekä sovittavien kuukausiraporttien laadinnan. Raportit voidaan toimittaa joko sähköisesti tai paperitulosteina.

Tilikauden loputtua, kuukausikirjanpidon pohjalta laaditaan tilinpäätös, josta saadaan tiedot veroilmoitukseen. Tilintarkastus hoituu myös ilman yrittäjän omia ponnisteluja.

Osto- ja myyntireskontra (laskutus)

Reskontrien hoitamisessa on kyse osto- ja myyntilaskujen muodostamisesta sekä käsittelystä. Tämän toiminnon ulkoistamisessa yrittäjä säästää yleensä huomattavasti aikaa sekä rahaa, kun ohjelmaostot ja päivitykset jäävät pois yrittäjän vastuulta.

Laskutuksessa hoidetaan myyntilaskujen muodostaminen sekä lähetys yrittäjän puolesta. Samalla yrittäjän muistilistalta poistuvat niin maksuhuomautusten kuin viivästyskorkolaskutuksenkin hoitaminen.

Tilinpäätös

Tilinpäätös kokoaa vuoden tiedot yhteen ja antaa oikean ja riittävän kuvan verottajalle sekä muille yrityksen sidosryhmille yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Hyvin ja tarkkaan hoidettu kuukausittainen kirjanpito takaa, ettei tilinpäätös tuo epämiellyttäviä yllätyksiä tilikauden päättyessä.

Veroilmoitus

Veroilmoituksella ilmoitetaan vuoden tulot ja menot verottajalle. Tämän pohjalta verottaja laskee yrityksen tuloverot kyseiselle vuodelle ja määrä joko veronpalautuksia tai jäännösveroja.

Sivujen graafinen ilme F.irma, toteutus Bittiverkko Oy